Zwroty

Będąc Konsumentem, masz prawo odstąpić od umowy w sklepie internetowym MADERM Esthetic w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@maderm.eu Towar można zwrócić również osobiście w siedzibie firmy – MADERM Esthetic, ul. Żeromskiego 23A, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

Reklamacje

Jeżeli zakupiony produkt jest uszkodzony, przysługuje Konsumentowi prawo do złożenia reklamacji. Jesteśmy odpowiedzialni dostarczyć towar wolny od wad fizycznych i prawnych. Dla sprawnego przebiegu procedury reklamacyjnej, wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało:

  • imię i nazwisko Konsumenta
  • adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu
  • datę nabycia towaru
  • rodzaj reklamowanego towaru
  • dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia
  • żądanie Konsumenta, a także preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, SMS lub inny wskazany sposób)

Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć reklamowany towar. Prosimy o zwrócenie uwagi na odpowiednie zabezpieczenie towaru przed uszkodzeniem w przesyłce. Przesyłkę należy wysłać na adres siedziby firmy – MADERM Esthetic, ul. Żeromskiego 23A, 63-400 Ostrów Wielkopolski, z dopiskiem „REKLAMACJA”.

Reklamacje dotyczące nieprawidłowości w działaniu sklepu internetowego MADERM Esthetic prosimy składać na adres mailowy: biuro@maderm.eu

Reklamacje zostają rozpatrzone niezwłocznie, najpóźniej do 14 dni od dnia zgłoszenia nieprawidłowości. O decyzji Konsument zostanie powiadomiony sposobem wskazanym na zgłoszeniu.